Advokátní kancelář

Zásady poskytování právních služeb

Advokátní kancelář Mgr. Hany Malinkovičové nabízí právní služby právnickým i fyzickým osobám. Advokátní kancelář si zakládá na vysoké kvalitě poskytovaných služeb, a to při respektování individuálního přístupu ke klientovi a k řešené věci.

Prioritou je v maximální možné míře vyjít vstříc požadavkům klienta a nalézt pro něj optimální řešení jeho právních záležitostí. Samozřejmostí je zachovávání mlčenlivosti o skutečnostech zjištěných při výkonu advokacie.

Právní služby jsou poskytovány také v anglickém jazyce.
 

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Česká advokátní komora byla pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz. 

V případě sporu mezi spotřebitelem a advokátem, který se nepodaří mezi stranami urovnat přímo, se může spotřebitel obrátit přímo na Českou advokátní komoru.

 

 

 

text